GRZEGORZ DZIĘKUJEMY

Nasz klub serdecznie dziękuje Grzegorzowi Skórczewskiemu za lata spędzone w KPS. Wiele ważnych chwil, awansów i niezapomnianych momentów będzie zawsze związanych właśnie ze Grzegorzem, który włożył wiele serca w grę w naszych barwach.